Tuesday, 2 October 2007

Sahlin känner saker om Carnegie

Enligt SvD drar sig Carnegie, på eget initiativ ur sina uppdrag för regeringen. Deras motivering lyder: "För att underlätta för vår kund, den svenska regeringen, som är föremål för politisk kritik för försäljningsprocesserna, har vi bett att få frånträda våra uppdrag under ordnade former."

Föremål för politisk kritik var det... Så här ser Faster Sven på saken:

Finansinspektionen har vidtagit de åtgärder man fann nödvändiga för att stävja och bestraffa den typ av svineri som uppenbarligen har förekommit på Carnegie. Gott så.

…men så kommer hyenorna, och i sin iver att riva och slita i kadavret av den trafikdödade älgen, börjar de tugga även på den levande kalven.

Varför går inte Mona Sahlin och ställer sig utanför ett fängelse och ger alla som blir utsläppta en smäll på käften? Det är i linje med hennes pöbelväldesreflexer i fallet Carnegie.

2 comments:

Snaskefar said...

Angående Carnegie. Jag såg någonstans en observation om att svenska folket skulle vara mycket mer upprörda om de förstod vad som egentligen hade hänt. Nu fattar ingen eftersom det är för komplicerat och vi är för dumma. Det blåser förbi, hur mycket än medierna försöker elda på med krigsrubriker. Vi är helt enkelt för tröga för att indigneras över insideraffärer.

Faster Sven said...

Hej snaskefar,

Det skulle inte förvåna mig ett fjät. Bakom mediernas krigsrubriker är det över lag inte precis faktatätt i målet.

...men, å andra sidan, eftersom vi (folket) inte förstår vad som har hänt, lär ju våra gissningar om exakt hur illa det är ställt fara iväg åt olika håll, så jag får förmoda att reaktionen på verklig insikt i sakernas tillstånd skulle vara en blandning av större upprördhet, mindre upprördhet och fortsatt likgiltighet.

Förhoppningsvis vet Finansinspektionen vad som egentligen har hänt och har agerat i proportion med detta. Det är i alla fall vad jag har att förhålla mig till.

Simma lugnt...