Wednesday, 10 October 2007

Arbetsgivar- och sociala avgifter = SKATT

Lagrådet kritiserar enligt SvD att regeringen kallar ersättaren till fastighetsskatten för en "avgift" och hävdar att det, bakom denna dimridå, döljer sig en skatt. Det är viktigt att tala klarspråk, tycker lagrådet.

Det tycker Faster Sven också.

Alltså är det dags att kalla även arbetsgivar- och sociala avgifter vid deras rätta namn. Fram med även dessa skatter på folks lönebesked, så att de förstår vad de egentligen betalar.

Tuesday, 2 October 2007

Sahlin känner saker om Carnegie

Enligt SvD drar sig Carnegie, på eget initiativ ur sina uppdrag för regeringen. Deras motivering lyder: "För att underlätta för vår kund, den svenska regeringen, som är föremål för politisk kritik för försäljningsprocesserna, har vi bett att få frånträda våra uppdrag under ordnade former."

Föremål för politisk kritik var det... Så här ser Faster Sven på saken:

Finansinspektionen har vidtagit de åtgärder man fann nödvändiga för att stävja och bestraffa den typ av svineri som uppenbarligen har förekommit på Carnegie. Gott så.

…men så kommer hyenorna, och i sin iver att riva och slita i kadavret av den trafikdödade älgen, börjar de tugga även på den levande kalven.

Varför går inte Mona Sahlin och ställer sig utanför ett fängelse och ger alla som blir utsläppta en smäll på käften? Det är i linje med hennes pöbelväldesreflexer i fallet Carnegie.