Tuesday, 3 July 2007

Glöm inte arbetsgivaren!

Kommunalordförande Ylva Törns debattartikel i SvD om hur säsongsarbetare inte längre kan arbeta halva året och gå på a-kassa andra halvan visar på en förbluffande brist på insikt i hur incitament och subventioner fungerar. Även diskussionen kring artikeln fokuserar på hur den (säsongs-)anställde drabbas och huruvida det därför är synd om denne.

Faster Sven vill gärna föra in arbetsgivaren i debatten; om det blir svårare att locka till sig säsongsarbetare med de nya reglerna, måste man antingen betala bättre, klara sig utan säsongsarbetare eller helt enkelt lägga ner verksamheten, om den inte kan stå på egna ben.

Vi kan ta skidturismen som exempel. Om de som driver pistsystemet måste betala mer för att få tag i pistvakter, så går kostnaden för fjällveckan upp och färre kommer att välja detta alternativ för sin vintersemester. Visar det sig då inte längre vara lönsamt att driva skidanläggningar, så får arbetsgivare och pistvakter se sig om efter något annat (lönsamt) att göra.

Annorlunda uttryckt är detta ett sunt steg mot en bättre balans, där den som anlitar säsongsarbetare får bära hela kostnaden för det ineffektiva utnyttjandet av den anställde. Med de tidigare reglerna har ju vi andra (staten) subventionerat säsongsverksamheter, som om sådana automatiskt vore värda en särställning. Det är de självfallet inte.

Låt arbetsmarknaden bära kostnaden för eventuellt återstående säsongsarbete! Faster Sven vill inte betala!