Thursday, 26 February 2009

Drömmer, men om vad?

Ännu en gång jämförs de människor som (vissa om livslång försörjning, utan krav på motprestation) söker sig till Sverige med de svenskar som (vissa om en chans att skapa sin egen lycka) sökte sig till USA under 1800-talet.

Den jämförelsen haltar naturligtvis betänkligt, men det är inte bara det som slår mig...

Påståenden om att asylsökande sannolikt är legitima motiveras ofta med variationer på temat att "man lämnar ju inte sitt land bara så där" (underförstått av ekonomiska skäl), men om ovanstående jämförelse visar på något, så är det ju att det är precis vad folk gör. När det dessutom handlar om garanterad försörjning, snarare än en chans till egen försörjning, är ju incitamentet att flytta mycket större.

Monday, 16 February 2009

Konsten att skipa fred med islamister

Detta är ju trösterikt att höra.

Enligt SvD hoppas man från officiellt, pakistanskt håll att "avtalet om att införa så kallade sharialagar kan bana väg för fred ... medan islamisterna lovade vapenvila så snart sharia införts".

Islamisterna är alltså inte alls så oresonliga, som intoleranta krafter ofta gör gällande; det är bara att ändra landets lagstiftning efter deras riktlinjer, så slutar de känna sig kränkta och behöver inte döda folk till höger och vänster.

(...så länge de inte bryter mot sharia, det vill säga.)

Jag hoppas att våra svenska politiker har anteckningsblocken framme...