Friday, 13 June 2008

Orsak och verkan i Ljusnarsberg

Ljusnarsberg är, enligt Fokus årliga rankning, Sveriges sämsta kommun att bo i. Föga förvånande håller kommunalråd Ewa-Leena Johansson (s) inte med: SvD

Det roliga är dock att hon framhåller ortens billiga bostäder som en anledning att betrakta orten som attraktiv, när detta i verkligheten indikerar det diametralt motsatta. Bostädarna är billiga FÖR ATT orten INTE ÄR attraktiv. Orsak och verkan kan vara svåra saker, men i det här fallet måste man minst vara socialdemokrat för att få marknadens mekanismer om bakfoten.

Monday, 2 June 2008

Nobelprisprosa

I SvD spekulerar författare Thomas Bodström:

"Även om jag skrivit Nobelprisprosa hade jag fått negativ kritik."

Törhända, men uttalandet kan vare sig verifieras eller falsifieras, med mindre än att... tja, var och en förstår själv.