Thursday, 20 September 2007

Snippa & Cykelhjälm

Det är tråkigt att konstatera, men min känsla inför att använda ordet "snippa" om dotterns muff (det ord jag själv föredrar) är identiskt lik den jag har inför att bära cykelhjälm: ovedersägligt vettigt, men hopplöst töntigt.

Det blir alltid fel, när man uppifrån försöker diktera hur folk ska tala och bete sig. Som exempel vill jag framhålla hyreshusens loftgångar, som på hjärntvättad arkitektlingo är "naturliga mötesplatser" men i verkligheten "pissoarer" och "sopstationer".

...men jag hoppas att jag har fel om "snippa" - att det är jag som är språkkonservativ. Jag skriver fortfarande så väl "juice" som "tape", så någon avantgardist är jag definitivt inte. Dessutom är språkevolutionens mekanismer bevisligen illa skickade att (ähum) framföda ett ord för kvinnors och flickors externa könsorgan, så:

Faster Sven önskar RFSUs ord all framgång och hoppas själv snart kunna (ähum, ähum) ta det i sin mun.

Wednesday, 19 September 2007

CSN: "Återbetalning frivillig!"

Faster Sven läser på svd.se att CSN avbryter sin indrivning av skulder från personer som i dag är bosatta i England och USA.

"Det är kostsamt och komplicerat att gå vidare rättsligt i USA och England," säger Ulf Ståhl, biträdande chef för CSN:s Umeåkontor, som har ansvar för indrivningsfrågorna.

Det är det säkert, Ulf, och om du vill att livet ska vara okomplicerat, ska CSN göra precis som tänkt, men ditt jobb är väl inte att göra det enkelt för dig? Om du tror det, ska du ha sparken, och det snabbt, för vad gäller kostnaderna är det MYCKET dyrare att inte tänka i termer av incitament. De signaler som nu sänds ut till studielånstagare, får konsekvenser som du inte kan överblicka, du ynklige tjänsteman.

Det blir allt tråkigare att betala Faster Svens skatt...

Tillägg 1: Den som flyttar hem till Sverige från England och är skyldig drottningen skatt, kan räkna med att få höra av svenska myndigheter om saken. Visst borde England kunna återgälda denna tjänst? Jag misstänker att kreativiteten hos Centrala Studienödsnämnden inte riktigt är vad den borde vara. Lägg ner! Det går bra att låna i bank, något som också skulle föra med sig en sund riskbedömning för den som tänker sig fyra-fem softa år med social-genus-psyko-pseudo-kvasika och ring i läppen.

Tillägg 2: Att på csn.se hänga ut de som vägrar betala med namn, belopp och personnummer, skulle få en del av de saknade miljonerna att börja rulla in över nationsgränsen...