Wednesday, 10 October 2007

Arbetsgivar- och sociala avgifter = SKATT

Lagrådet kritiserar enligt SvD att regeringen kallar ersättaren till fastighetsskatten för en "avgift" och hävdar att det, bakom denna dimridå, döljer sig en skatt. Det är viktigt att tala klarspråk, tycker lagrådet.

Det tycker Faster Sven också.

Alltså är det dags att kalla även arbetsgivar- och sociala avgifter vid deras rätta namn. Fram med även dessa skatter på folks lönebesked, så att de förstår vad de egentligen betalar.

No comments: