Thursday, 20 September 2007

Snippa & Cykelhjälm

Det är tråkigt att konstatera, men min känsla inför att använda ordet "snippa" om dotterns muff (det ord jag själv föredrar) är identiskt lik den jag har inför att bära cykelhjälm: ovedersägligt vettigt, men hopplöst töntigt.

Det blir alltid fel, när man uppifrån försöker diktera hur folk ska tala och bete sig. Som exempel vill jag framhålla hyreshusens loftgångar, som på hjärntvättad arkitektlingo är "naturliga mötesplatser" men i verkligheten "pissoarer" och "sopstationer".

...men jag hoppas att jag har fel om "snippa" - att det är jag som är språkkonservativ. Jag skriver fortfarande så väl "juice" som "tape", så någon avantgardist är jag definitivt inte. Dessutom är språkevolutionens mekanismer bevisligen illa skickade att (ähum) framföda ett ord för kvinnors och flickors externa könsorgan, så:

Faster Sven önskar RFSUs ord all framgång och hoppas själv snart kunna (ähum, ähum) ta det i sin mun.

No comments: