Monday, 16 February 2009

Konsten att skipa fred med islamister

Detta är ju trösterikt att höra.

Enligt SvD hoppas man från officiellt, pakistanskt håll att "avtalet om att införa så kallade sharialagar kan bana väg för fred ... medan islamisterna lovade vapenvila så snart sharia införts".

Islamisterna är alltså inte alls så oresonliga, som intoleranta krafter ofta gör gällande; det är bara att ändra landets lagstiftning efter deras riktlinjer, så slutar de känna sig kränkta och behöver inte döda folk till höger och vänster.

(...så länge de inte bryter mot sharia, det vill säga.)

Jag hoppas att våra svenska politiker har anteckningsblocken framme...

No comments: