Thursday, 26 February 2009

Drömmer, men om vad?

Ännu en gång jämförs de människor som (vissa om livslång försörjning, utan krav på motprestation) söker sig till Sverige med de svenskar som (vissa om en chans att skapa sin egen lycka) sökte sig till USA under 1800-talet.

Den jämförelsen haltar naturligtvis betänkligt, men det är inte bara det som slår mig...

Påståenden om att asylsökande sannolikt är legitima motiveras ofta med variationer på temat att "man lämnar ju inte sitt land bara så där" (underförstått av ekonomiska skäl), men om ovanstående jämförelse visar på något, så är det ju att det är precis vad folk gör. När det dessutom handlar om garanterad försörjning, snarare än en chans till egen försörjning, är ju incitamentet att flytta mycket större.

No comments: