Thursday, 16 October 2008

Karlskronaskolans BEFINTLIGA resurser

Apropå att slödder, som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle, utsätter utvalda, kvinnliga elever, eller "svennehoror", för sexuella trakasserier på en karlskronaskola, och att man därför interimistiskt har anlitat ett vaktbolag, berättar SvD (här och här) att "flera lärare menar att grundproblemet är för få resurser i skolan och att skolpersonalen inte längre är närvarande i korridorerna".

Jaha.

...och VAD har de BEFINTLIGA resurserna för sig, som är så livsviktigt, att de inte kan släppa det, när deras elever utsätts för det ovanstående? Ledningens prioriteringar tycks vara sådana, att en ny ledning behövs.

Naturligtvis är det dock landets ledning, och inte bara den nuvarande, som är den verkliga orsaken till problemet. Slöddret hör, som sagt, inte hemma här (i den mån Sverige fortfarande kan sägas vara civiliserat; det går fort utför).

No comments: