Saturday, 4 August 2007

Examenspremie? Nej, tack!

SvD bjuder idag på en liten TT-artikel, där utbildningsminister Lars Leijonborg "vill att ambitiösa studenter ska få en särskild examenspremie. Syftet är att få ut fler människor på arbetsmarknaden."

En examenspremie till den som inte drar benen efter sig under sin utbildning är mycket riktigt ett incitament för att ta examen i tid, men det var ju inte det i sig som var syftet. Ett starkt incitament för att ge sig ut på arbetsmarknaden är att man efter sin utbildning inte har några pengar. Detta incitament rycker utbildningsministern glatt undan genom att sticka en bunt krispiga tusenlappar i handen på den lika förvånade som nyblivne akademikern.

Det talas om att man i stället för kontanter ska efterskänka en del av studieskulden, men man behöver inte vara skolad i nationalekonomi för att förstå att det, möjligen med undantag för en viss irrationell psykologisk effekt, är samma sak.

No comments: